இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்

இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் முதலில் நமது இணைய தள அன்பர்களுக்கு இனிய ஜெய ஆண்டு தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் . இந்த ஆண்டு ஜெய ஆண்டு எதையும்...

April 14th, 2014 by machamuni 

அறிவியலின் முடிவு ஆன்மிகமே

எமது (சாமீ அழகப்பன் அல்லது S.R.சேதுராம் அழகப்பன் ) சொற்பொழிவு  12/04/2014 அறிவியலின் முடிவு ஆன்மிகமே என்ற தலைப்பில் ராம சுப்பிரமணிய ராஜா நகர் , துலுக்கப்பட்டி...

April 11th, 2014 by machamuni 

தமிழின் பெருமை, ஞானம், தீர்க்க தரிசனமும் , தற்போது தமிழில் பேசக் கூசும் நிலையும் (பாகம் 2)

தமிழின் பெருமை, ஞானம், தீர்க்க தரிசனமும் , தற்போது தமிழில் பேசக் கூசும் நிலையும் (பாகம் 1)ஐ படித்துவிட்டு இந்த பாகத்தை படித்தால்தான் தொடர்பு விட்டுப்...

April 10th, 2014 by machamuni 

தமிழின் பெருமை, ஞானம், தீர்க்க தரிசனமும் , தற்போது தமிழில் பேசக் கூசும் நிலையும் (பாகம் 1)

ஆதி , பகவன் இருவரும் திருமணம் செய்து கொள்ளும் போது  “ஒரு இடத்தில் தங்கக் கூடாது ,  அடுத்த நாளுக்கு என்று உணவோ , பொருளோ ,தங்களுக்கு பிறந்த குழந்தை ஆனாலும்...

April 6th, 2014 by machamuni 

சர்க்கரை வியாதியை குணமாக்கலாம் ( பாகம் 10 )

சர்க்கரை வியாதியை குணமாக்கலாம்(பாகம் 9) ஐ படித்த பின்னர் இந்தப் பதிவைப் படிக்கவும்.என்றால்தான் தொடர்பு விட்டுப் போகாமல் புரியும். ஜீரண சக்திக்  குறைபாடே...

March 31st, 2014 by machamuni 

மச்சமுனி மூலிகையகம் (பாகம் 15 ) மச்சமுனி மூலிகை கூந்தல் தைலம்

மச்சமுனி மூலிகை கூந்தல் தைலம் நம் முன்னோர்கள் கண்ணுக்கு அதிக முக்கியத்துவத்தை எப்போதும் கொடுத்து வந்ததுள்ளார்கள் . கண்ணோ பொன்னோ என்பார்கள் .ஐம்பொறிகளில்...

March 17th, 2014 by machamuni 

மச்சமுனி மூலிகையகம் (பாகம் 14 ) மச்சமுனி மூலிகை பற்பொடி

மச்சமுனி மூலிகை பற்பொடி மச்சமுனி மூலிகை பற்பொடியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள முக்கிய சக்தி வாய்ந்த மூலிகை மருந்துகள். அதிவிடயம் என்ற ஆனைக் கொம்பு மாசிக்காய் நாயுருவி...

March 14th, 2014 by machamuni 

துத்தி(ஒரு அற்புத மஹா மூலிகை) பாகம் (4)

துத்தி(ஒரு அற்புத மஹா மூலிகை) பாகம் 3 ஐ படித்துவிட்டு இந்தக் கட்டுரையை படித்தால் தொடர்பு விட்டுப் போகாமல்  மிக நன்றாக விளங்கும். துத்தி விதை  கையிற் காலிற்படர்ந்த...

March 10th, 2014 by machamuni 

துத்தி(ஒரு அற்புத மஹா மூலிகை) பாகம் 3

துத்தியிலை(ஒரு அற்புத மஹா மூலிகை) பாகம் 3 துத்தி(ஒரு அற்புத மஹா மூலிகை) பாகம் 2 ஐபடித்துவிட்டு இந்தக் கட்டுரையை படித்தால் தொடர்பு விட்டுப் போகாமல்  மிக...

February 23rd, 2014 by machamuni 

துத்தி(ஒரு அற்புத மஹா மூலிகை) பாகம் 2

துத்தியிலை(ஒரு அற்புத மஹா மூலிகை) பாகம் 2 துத்தி(ஒரு அற்புத மஹா மூலிகை) பாகம் 1 ஐ படித்துவிட்டு இந்தக் கட்டுரையை படித்தால் தொடர்பு விட்டுப் போகாமல் மிக...

February 16th, 2014 by machamuni